سفارش تبلیغ
صبا
رخت بر بستن نزدیک است . [نهج البلاغه]
پنج شنبه 97 آذر 22: امروز
 
 
Caricature
 
 

 نویسنده ابوذر نعمت الهی در دوشنبه 85/3/22 و ساعت 6:0 صبح | گفتنیهای دوستان()
 کاریکاتورهایی از وودر تولپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نویسنده ابوذر نعمت الهی در چهارشنبه 85/2/20 و ساعت 6:0 صبح | گفتنیهای دوستان()
Sculpture by: Farzad Kohan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نویسنده ابوذر نعمت الهی در یکشنبه 85/2/17 و ساعت 6:0 صبح | گفتنیهای دوستان()
 
در حاشیه بازسازى سینما آزادى
 
186798.jpg
 

 نویسنده ابوذر نعمت الهی در دوشنبه 85/2/4 و ساعت 12:3 عصر | گفتنیهای دوستان()
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نویسنده ابوذر نعمت الهی در شنبه 85/2/2 و ساعت 11:22 عصر | گفتنیهای دوستان()

  کاریکاتورهای بازیگران سینما

 
                              
 
 

 نویسنده ابوذر نعمت الهی در شنبه 85/2/2 و ساعت 11:13 عصر | گفتنیهای دوستان()
:جستجو

بالا

بالا